Начало / Новини

  • a+
  • a-

Заседание на Надзорната комисия по проекта ще се състои на 9 декември 2014 г.

3 December 2014

Покана към обществеността по повод предстоящо заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

Заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово ще се състои на 9 декември 2014 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала Възраждане, под председателството на кмета на Община Габрово Таня Христова.
По време на заседанието ще бъде представен напредъкът по проекта, в присъствието на представители на строителния надзор и фирмите изпълнители на отделните договори.

Към края на тази година напредъкът на строителните дейности възлиза на 92%, като през 2014 г. приключи първият строителен договор за етап 1 от ВиК мрежата. Изпълнени са общо 118 км нови проводи и сградни отклонения. 93 улици в града са цялостно преасфалтирани. 

В състава на комисията са включени представители на институции, съгласувателни органи и експлоатационни дружества, медии, структури на гражданското общество. Основните функции на комисията са свързани с преглед на постигнатия напредък по проекта, отправяне на експертни предложения и предоставяне на становища във връзка с оперативното изпълнение и разискване на актуални въпроси.

Заседанията на Надзорната комисия са отворени за широката общественост.

Очакваме Ви!