Воден цикъл: Пътят на водата

Информация за строителните дейности по ул. „Градище“

24 June 2015

По време на изпълнение на дейности по водния проект бе установено, че, при проливни дъждове, на ул. Градище - в участъка от кв. Андреево до ул. "Острец", образуващият се голям водосбор в микробасейн не може да се оттича нормално. С цел предотвратяване на евентуално преливане и щети в района, бяха предприети дейности за изпълнение на водосток за отводняване и отвеждане на водните количества към съществуващото дере по ул. "Мир". Строителните дейности ще продължат и през месец юли, като за обходни маршрути могат да се използват улиците "Орлово гнездо" и "Стефана Богдан Генчева".

Останалите интервенциите по асфалтовата настилка на улица "Градище" се извършват с цел подготовка за полагане на завършващ пласт асфалтобетон.

Всички бъдещи дейности по обекти в обхвата на водния проект, изискани от възложителя Община Габрово в резултат на финални инспекции или в периода за съобщаване и отстраняване на евентуално появили се дефекти, се извършват за сметка на фирмите изпълнители.