Новият път на водата на Габрово

 • Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово – първата мащабна инвестиция на Община Габрово за ефективно и интегрирано управление на ресурсите в сектор води, реализирана с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

  Изграждането на новия път на водата бе дълъг и труден процес, изпълнен с динамика и ежедневни предизвикателства. След 8 години подготовка и 3 години работа на терен, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции на стойност 87.8 милиона лева е успешно изпълнена. В периода 2012 – 2015 г. бяха изградени 120 км ВиК мрежи в града, ремонтирани 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води, бяха напълно реконструирани.

  Създавайки голяма добавена стойност, екологичната инвестиция бе съвместена с други мащабни благоустройства на градската среда. Поради интензивните изкопни дейности и амортизираното състояние на улични и тротоарни настилки, бяха изпълнени допълнителни инвестиции в пътна инфраструктура. Община Габрово договори кредитен ресурс на стойност близо 4 млн. лв. от Фонд ФЛАГ, чрез който над 100 улица в града бяха цялостно преасфалтирани.

  Благодарение на европейската солидарност и обединените усилия на всички заинтересовани страни, Община Габрово приложи цялостни инженерни решения във ВиК сектора на града, като изгради модерна, екологосъобразна и надеждна инфраструктура от ново поколение, по целия път на водата. Инвестицията не само обезпечи необходимостта от съществени подобрения в базисната инфраструктура, но и съблюдава социалните отговорности, свързани с възстановяване на природните ресурси, опазване на околната среда и поддържане на екологичното равновесие.

  Галерия: Премиерът Бойко Борисов откри реконструираните обекти по водния проект в Габрово

  Видео галерия

  Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

   

Виж всички

ГИС Габрово