Воден цикъл: Пътят на водата

Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа

19 August 2012

Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово на стойност 11 966 428,02 лв. без ДДС.

На 17 август 2012 г., в Ритуалната зала на Община Габрово, заместник кметът на Общината инж. Климент Кунев и управителят на фирмата – изпълнител Пътинженеринг ЕООД инж. Недялко Бекиров положиха подписите си на третия мащабен строителен договор в рамките на проекта.

През следващите две години, в рамките на етап 3 от Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ще се инвестират близо 12 милиона лева в нова ВиК инфраструктура. До средата на 2014 г. квартали Радичевец, Йонковото, Любово, Беленци и Лисец ще имат качествено нова екологична техническа инфраструктура.  

Първостепенна задача на строителната фирма е да подготви подробна програма за строителство и график на ремонтните дейности по подобекти, които да бъдат одобрени в рамките на следващия месец.