Воден цикъл: Пътят на водата

Завършен е подобект 6 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата - етап 1 - Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р.Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост

28 November 2012

DSC00355.JPGIMG_5847.JPGЗавърши изпълнението на подобект 6 Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост. Община Габрово и ВиК ООД Габрово посавиха изискване за първостепенно изпълнение на този подобект предвид неговата важност за обезпечаване на водоподаването при евентуални аварийни ситуации. В резултат на изпълнените СМР на подобекта, са обезпечени връзки, които ще осигурят подаване на вода от едниния на другия бряг на реката както по време на изпълнение на проекта, така и при бъдещи ремонтни работи.