Воден цикъл: Пътят на водата

Изграден е новият водосток на ул. „Градище“

7 August 2015

Изпълнен е новият водосток на ул. „Градище“, който ще осигурява безпроблемната проводимост на дерето в участъка от кв. Андреево до ул. „Острец“. Поради големия водосбор при проливни дъждове, в този участък, водният приток не можеше да се отича нормално през стария компрометиран водосток.

По проекта за водния цикъл на гр. Габрово беше изградено ново съоръжение, целта на което е да бъдат предотвратени преливания при високи води и евентуални щети в района. Възстановена бе асфалтовата настилка по ул. „Градище“ в обхвата на строителните дейности.

vodstok_1.JPG


  


pat_vodostok.jpg