Воден цикъл: Пътят на водата

Премиерът Бойко Борисов откри реконструираните обекти по водния проект в Габрово

5 September 2015

Всички реконструирани обекти по Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово бяха официално открити на 4 септември, на церемония, проведена на територията на Пречиствателната станция за питейни води в града.

Заедно с премиера Бойко Борисов, лентата на обновените обекти - 120 км ВиК мрежи в града и двете пречиствателни станции - за питейни и отпадъчни води, прерязаха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, кметът на Община Гарово Таня Христова, управителят на ВиК ООД Габрово Владимир Василев и представители на фирмите изпълнители по проекта. Общо 11 души символично откриха обектите по проекта, който тази година навърши 11 години.

След 8 години подготовка и 3 години работа на терен, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции, осъществена с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“, бе изпълнена успешно. Стойността на реализираните проектни дейности, съгласно сключените договри с изпълнители, е 87.8 млн. лв. (спрямо прогнозната стойност на проекта - 123.5 млн. лв.).

С финализирането на водния цикъл на Габрово, градът вече разполага с обновени ВиК мрежи и съпътстващи сградни отклонения в 16 квартала, а отпадъчните води на няколко квартала с население близо 13 000 души се отвеждат за пречистване в градската Пречиствателна станция за отпадъчни води, която след реконструкцията вече работи с хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители. Новата станция за отпадъчни води е една от малкото в страната, която разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт, тъй като в процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори – електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на съоръжението.

След ремонта на началния елемент по пътя на водата – Пречиствателната станция за питейни осигури подобрена надеждност на водоснабдяването, чрез преобразуване и оптимизиране на технологичната схема, ремонт на сградите и подмяна на съоръженията за чиста питейна вода. Станцията за питейни води на Габрово е първата, реконструирана в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Благодарение на европейската солидарност и обединените усилия на всички заинтересовани страни, Община Габрово приложи цялостни инженерни решения във ВиК сектора на града, като изгради модерна, екологосъобразна и надеждна инфраструктура от ново поколение, по целия път на водата.

Инвестицията не само обезпечи необходимостта от съществени подобрения в базисната инфраструктура, но и съблюдава социалните отговорности, свързани с възстановяване на природните ресурси, опазване на околната среда и поддържане на екологичното равновесие.