Воден цикъл: Пътят на водата

Контакти

Звено за изпълнение на 58111-77-268
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово


община Габрово
пл. Възраждане 3
ет. 3, ст. 328

тел: 066/818 377
факс: 066/ 818 340
e-mail: office@waterprojectgabrovo.eu