Воден цикъл: Пътят на водата

Ограничаване на водоподаването от Шиваров мост по продължение на дясната страна на течението на река Янтра.

24 September 2012

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, от 8.00 ч. на 25.09.2012 г. ще бъде ограничено водоподаването от Шиваров мост по продължение на дясната страна на течението на река Янтра. Водоподаването ще бъде възстановено в рамките на работния ден.

 

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!