Воден цикъл: Пътят на водата

Временна организация на движението по ул. "Беленска"

14 February 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул.“Беленска“, за периода 13.02.2013 г. - 17.05.2013 г. Обходните маршрути са сигнализирани с пътни знаци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!