Воден цикъл: Пътят на водата

Временно преустановяване на водоподаването по улици Роден Край, Градище и Острец

14 March 2013

Поради възникнала авария във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, временно е преустановено водоподаването по улици Роден край, Градище и Острец.

Авариен екип вече работи на място и водоподаването ще бъде възстановено в рамките на работния ден, веднага след отстраняване на аварията.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!