Воден цикъл: Пътят на водата

Справка за строителните дейности през седмицата 07.05.2013 - 12.05.2013 г.

7 May 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

  -          ул. „Отец Паисий“ – полага се водопровод

-            ул. „Хаджи Димитър” – полага се водопровод

-            ул. „Николаевска” – полага се канализация

-            ул.  „Василка Бенева” – полага се канализация

-            кв. VI участък” – възстановяване на асфалтова настилка

-            напорен резервоар – кв. „Стефановци“

-            помпена станция - кв. „Стефановци” 

-            рехабилитация на водоем висока зона кв. „Баждар”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 6 екипа по следните улици и участъци:

-            ул. „Градище“  - полага се смесена канализация и водопровод

-            ул. „Роден край“ – полага се смесена канализация и водопровод

-            ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-            ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-            ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

-            Главен колектор II десен (зад спортна зала Орловец)

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 9 екипа по следните улици и участъци:

-           ул.“Първи май“- полага се водопровод

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Екзарх Йосиф“ - полага се водопровод

-           ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чучура“ – полага се водопровод и канализация