Воден цикъл: Пътят на водата

Временно преустановяване на водоподаването по ул. "Македония" и ул. "Кукуш"

9 May 2013

Поради възникнала авария във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, водоподаването е временно преустановено по ул. „Македония“ и  ул. „Кукуш“.

Авариен екип вече работи на място и водоподаването ще бъде възстановено до края на работния ден.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!