Воден цикъл: Пътят на водата

Справка за строителните дейности през седмицата 03.06.2013 - 09.06.2013 г.

3 June 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Хаджи Димитър” – полага се водопровод

-          ул. „Цанко Церковски” – полага се водопровод

-          ул. „Баждар” – полага се водопровод

-          ул. „Орловска” – полага се водопровод

-          ул. „Венера” – полага се канализация и водопровод

-          ул. „Георги Стефанов” – полага се канализация

-          Помпена станция, кв. „Стефановци”

-          Рехабилитация на водоем висока зона кв. „Баждар”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО  

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Разцветна“ – полага се водопровод

-           ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-           бул. „Васил Априлов“ – полага се водопровод

-           ул. „Кирил и Методий“ – полага се водопровод

-           ул. „Александър Керков“ – полага се водопровод и канализация

-           ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

-           Главен колектор II десен (зад спортна зала Орловец)

През седмицата ще бъдат извършени предстроителни проучвания и ще започнат строителни дейности по улица „Брянска".

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чучура“ – полага се водопровод и канализация

-           ул. „Н. Вапцаров“ – полага се канализация

-           ул. „Васил Петлешков“ - полага се канализация

На 04.06.2013 г. /вторник/, от 08.00 ч. до 20.00 ч. ще бъде извършено планирано преустановяване на водоподаването по ул. „Гимназиална“.