Воден цикъл: Пътят на водата

Временно преустановяване на водоподаването

18 June 2013

Във връзка с изпълнение на РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г., поради авария в района на РДВР, се налага спиране на водоподаването на Дясната /Източна/ част на Габрово - улици и квартали от ул."Радецка" до кв. Тончевци. Вече се работи на място и водоподаването ще бъде възстановено веднага след отстраняването на аварията.

Община Габрово се извинява за причиненото неудобство!