Воден цикъл: Пътят на водата

Планово преустановяване на водоподаването в участъка Шиваров мост - мост в кв.Бичкиня

12 August 2013

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, поради присъединяване  на новоизграден към съществуващ водопровод, на 14.08.2013 г. /сряда/, от 08.00 ч. до края на работния ден, водоподаването ще бъде преустановено на улиците, намиращи се в района между Шиваров мост и мост в кв.Бичкиня.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!