Воден цикъл: Пътят на водата

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 19 – 25 АВГУСТ

16 August 2013

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

 

Полагане на проводи:
 

 

Възстановяване на улична настилка:

 

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

 

Полагане на проводи:

 

 

Възстановяване  на улична настилка:

 

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 

Полагане на проводи:

 

 

Възстановяване на улична настилка: