Воден цикъл: Пътят на водата

Планово преустановяване на водоподаването

20 August 2013

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, поради присъединяване  на новоизграден към съществуващ водопровод, на 21.08.2013 г. /сряда/, от 08.00 ч. до 20.00 ч., водоподаването ще бъде преустановено от бившия цех "23 декември" до кв.Бичкиня, включващ бул."Столетов" и прилежащите улици; кварталите: Беленци, Кряковци, Пройновци; селата: Жълтеш, Стефаново, Борики, Боженци, Кметовци, Трапесковци, Черневци и Съботковци. Възможни са нарушения във водоподаването и на кварталите Етъра и Варчевци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!