Воден цикъл: Пътят на водата

Планови преустановявания на водоподаването

20 August 2013

Поради технически причини, планираното преустановяване на водоподаването за 21.08.2013 г., във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, с обхват от бившия цех "23 декември" до кв.Бичкиня, включващ бул."Столетов" и прилежащите улици; кварталите: Беленци, Кряковци, Пройновци; селата: Жълтеш, Стефаново, Борики, Боженци, Кметовци, Трапесковци, Черневци и Съботковци, се отлага за четвъртък – 22.08.2013 г. - от 08.00 ч. до 20.00 ч. В същия период са възможни нарушения във водоподаването и на кварталите Етъра и Варчевци.

Във връзка с присъединяване на новоизграден към съществуващ водопровод, на 21.08.2013 г. /сряда/, от 8:30 до 17:00 ч., се налага преустановяване на водоподаването на ул. "Николаевска" и прилежащите й улици -  от Шиваров мост до Исторически музей и на улиците в района от Шиваров мост до пл."Бичкиня".

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!