Воден цикъл: Пътят на водата

Планово преустановяване на водоподаването

14 October 2013

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, поради присъединяване на новоизграден към съществуващ водопровод, ще бъде преустановено водоподаването на 15.10.2013 г. /вторник/, от 8.30 до 17:00 ч. по ул. „Градище“, ул. „Л. Каравелов“, ул. „Иван Димов“, ул. „Острец“, ул. „Хан Крум“, ул. „Ал. Керков“, част от ул. „Народна воля“, ул. „Мир“, ул. „Плодородие“ и ул. „Панорамна“.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!