Воден цикъл: Пътят на водата

Планово преустановяване на водоподаването

20 October 2013

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, поради присъединяване на новоизграден към съществуващ водопровод, на 21.10.2013 г. /понеделник/, от 8.30 до 17:00 ч. ще бъде преустановено водоподаването  по улици: "Хан Аспарух", "Малуша", "Любен Каравелов", "Мир", "Плодородие", "Градище", "Александър Керков", "Роден край", "Иван Димов", "Острец", "Смели хора", "Росица", "Панорама", "Младежки жар", кв.Тлъчници и кв. Беленци.  

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!