Воден цикъл: Пътят на водата

Планово преустановяване на водоподаването

24 October 2013

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, поради присъединяване на новоизграден към съществуващ водопровод, на 25.10.2013 г. /петък/, от 9.00 ч. до 17:00 ч. ще бъде преустановено водоподаването  по улици: "Стефана Богдан Генчева", "Планинец", "Иван Тончев", "Руен", "Текстилец", "Тригьово кладенче", "Прага", "Камъка", "Тунджа", "Разцветна", високата част на  "Орлово гнездо", "Раковска", "Народна воля", "Кръгозор", високата част на "Малуша" и кв. Радичевец.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!