Воден цикъл: Пътят на водата

Съобщение

12 November 2013

Информираме ви, че на 13.11.2013 г. /сряда/, в 13:00 ч., ще бъде пусната в експлоатация новата водопроводна мрежа, изпълнена в рамките на водния проект, по следните улици: "Дончо Пашов", "Кукуш", "Лале", "Република", "Вардар", "Ю.Скайлър", "Подуево", "Македония" /от "Дончо Пашов" до бензиностанция ОМВ/ и бул."Априлов" от страната на ОМВ /от "Дончо Пашов" до ОМВ/. От същата дата, водоподаването по старата водопроводна мрежа - в посочения обхват, ще бъде прекъснато.

В тази връзка, молим, при евентуален проблем, да сигнализирате в диспечерския пункт на ВиК, на телефон 066/816 130, по възможност в светлата част на деня.