Воден цикъл: Пътят на водата

СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА 24 - 30 МАРТ 2014 Г.

21 March 2014

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

           Полагане на проводи:

 ЕТАП 2 - СТАНИЛОВ ЕООД

           Полагане на проводи:

 ЕТАП 3 - ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

          Полагане на проводи:

          Възстановяване на улични и тротоарни настилки: