Воден цикъл: Пътят на водата

Справка за строителните работи за седмицата 28.04.2014 г. - 04.05.2014 г.

25 April 2014

           ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО 

          Възстановяване на улични и тротоарни настилки: