Воден цикъл: Пътят на водата

Проходимостта на невъзстановените участъци в обхвата водния проект се контролира ежедневно

23 October 2014

Всички невъзстановени с асфалтова настилка участъци, в обхвата на изпълнението на линейната част от проект за водния цикъл на гр. Габрово, периодично се проверяват и при необходимост се заравняват и донасипват с инертен материал, с цел осигуряване на оптимална проходимост.

Поради нетрайния характер на този тип временни настилки и продължаващите валежи на територията на общината, тези дейности ще бъдат извършвани до пълното възстановяване на настилките с асфалт.


Община Габрово апелира за повишено внимание на участниците в движението, преминаващи в участъци, в които се извършват строителни дейности и благодари на всички граждани, своевременно подали сигнали във връзка с изпълнението на проекта.