Воден цикъл: Пътят на водата

Начало на големите инвестиции

Етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово бе първият строителен договор от интегрираната оздравителна програма, поставила си амбициозната задача да въведе цялостни подобрения във водния сектор на града.

Изпълнител на етап 1 е фирма Драгиев и Ко ООД, гр. Пловдив, при стойност на инвестицията от близо 14 млн. лв. за подобряване на ВиК системата на кварталите Баждар, Варовник, VI участък, Голо бърдо, Трендафил, Русевци, Стефановци и Златари. С подмяната на ВиК мрежата бяха изпълнени важни технологични връзки между главните водопроводи от левия и десния бряг на р. Янтра - по Баев и Горнокрайски мост. С това бе обезпечено водоподаването от единия към другия бряг на реката, както по време на изпълнение на проекта, така и при бъдещи ремонтни работи.

Благодарение на геодезичното заснемане на новоизградените съоръжения и внедрените ГИС-технологии, с етап 1 стартира създаването на актуален подземен кадастър на град Габрово, който да служи като основа на всички следващи инвестиционни намерения. За периода юни 2012 – юли 2014 г. бяха изградени 36 км водопроводи и 14 км канализация - общо 50 км ВиК мрежи: