Воден цикъл: Пътят на водата

В епицентъра на събитията

Най-натовареният градски център и прилежащите му квартали бяха основната строителна площадка на етап 2 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово.

Изпълнител на етап 2 е фирма Станилов ЕООД, гр. София, при стойност на инвестицията от близо 15 млн. лв. за подобряване на ВиК системата в кварталите Лъката, Камъка и Централна градска част.

Интензивна градска среда, множество подземни комуникации, работа по основни пътни артерии характеризираха ситуацията на обекта, в обхвата на който бяха изпълнени магистрални водопроводи и главни канализационни колектори. Това изискваше вземане на бързи технически решения за преодоляване на липсата на точен подземен кадастър и колизията с неизвестни подземни мрежи. В хода на строителния процес бяха извършени допълнително проектиране и ремонт на проводи, извън обхвата на първоначалния проект, за постигане на интегритет и цялост на инвестицията.

Едно от най-големите предизвикателства бе ремонтът на водопроводната мрежа по централния булевард Априлов, който наложи многократни спирания на водата, затруднена достъпност, чести промени в организацията на движението, с поставяне на прецизни сигнализации за обезпечаване на транспортния трафик. Само по този булевард бяха подменени четири водопровода – два магистрални и два хранителни.

За периода октомври 2012 – юли 2015 г. бяха изградени 24.4 км водопроводи и 7 км канализация - общо 31.4 км ВиК мрежи:

в централна градска част:

водопроводи по бул. Априлов, улици Юджийн Скайлър, Македония, Дончо Пашов, Кукуш, Лале, Република, Вардар, Подуево, Бялката, Кирил и Методий, Лазар Донов, Съзаклятие, Ванче Михайлов, Добри Карталов, Иван Вазов, Драва, Чардафон, Ивайло, Скобелевска, кръстовище на Консултативна поликлиника, Брянска, Пенчо Семов, Успех, кръстовище на Консултативна поликлиника, Стефан Караджа, Емануил Манолов; канализация по улици Братя Миладинови, Любен Каравелов, Градище, Главен колектор I ляв и Главен колектор II десен.

в кв. Лъката и кв. Камъка:

водопроводи по улици Орловска, Любен Каравелов, Градище, Иван Димов, Острец, Хан Крум, Александър Керков, Донка Костова, Захари Стоянов, Петър Берон, Роден Край, Радецка, Дунав, Никола Василиади, Шипка, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Орлово гнездо, Народна воля, Камъка, Извора, Кръгозор, Турист, помпена станция Камъка.

Извършен бе основен ремонт на помпена станция Камъка.

Цялостно преасфалтирани бяха 26 улици в кварталите Лъката, Камъка и Централна градска част на града.