Воден цикъл: Пътят на водата

Тежките терени

31 August 2015

Голяма денивелация, изкопни дейности в подножието на планината, почти изцяло скални почви, изискващи използване на контролирани взривове за преодоляването им, ежедневна битка със спецификите на терена – това бяха предизвикателствата пред етап 3 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово.

Изпълнител на етап 3 е Пътинженеринг ЕООД, град Пловдив, при стойност на инвестицията от близо 12 млн. лв. за подобряване на ВиК системата в кварталите Радичевец, Йонковото, Любово, Беленци и Лисец.

Едни от най-тежките задачи на етап 3 включиха интензивни ремонтни дейности в квартал Беленци, улици Николаевска и Марин Дамянов. Тежките теренни и геоложки дадености обуславяха бавния физически напредък на строителството, при чести преустановявания на водоподаването, цялостно затваряне на улиците, силна запрашеност и дискомфорт на обитание. За преодоляване на скалните почви в картал Беленци се наложи използване на взривни способи и промени в предвидените трасета чрез допълнителни проектантски решения. Само по улица Николаевска – една от най-гъсто застроените, където бе подменена водопроводната мрежа, бяха изградени близо 160 сградни отклонения към имотите, което създаде продължително неудобство за множеството търговски обекти и жилищни сгради. По улица Марин Дамянов бе извършена паралелна подмяна на три провода, един от които захранващ чугунен водопровод, обезпечаващ цялото водоподаване на града от пречиствателната станция за питейни води. Изкопните дейности там се извършиха при силно неблагоприятен терен - голям наклон, наличие на почти изцяло скални почви и необходимост от преодоляване на изключително сложен участък в частта на излаза на довеждащия водопровод от гората към улицата.

За периода август 2012 – юни 2015 г. бяха изградени 20 км водопроводи и 11.1 км канализация, общо – 31.1 км ВиК мрежи:

в кв. Радичевец и Йонковото:

водопроводи по улици Лиляна, Гимназиална, Иван Тончев, Климент Охридски, Тотю Иванов, Цанко Дюстабанов, Пенчо Постомпиров, Стара планина, Константин Иречек, Първи май, Априловска, Радецка, Перущица, Неофит Рилски, Николаевска, Лиляна, Екзарх Йосиф, Ясен и Славянска; канализация по улици Климент Охридски, Ясен и Славянска.

в кв. Любово:

водопроводи по бул. Столетов, хранителен и довеждащ водопровод по ул. Марин Дамянов.

в кв. Беленци:

водопроводи по улици Коста Евтимов, Каменоломна, Беленска, Ведрина, Жълтешка, Габрака, Арчар, Чучура, Гусла; канализация по улици Коста Евтимов, Жълтешка, Каменоломна, Ведрина, Беленска, Северна и Слънчева.

в кв. Лисец:

канализация по улици Топлеш, Тодорчетата, Свежест, Зеленика, Моровежки скали, Орехите, Васил Петлешков, гл. колектор 1 ляв - Никола Вапцаров, Въдичарска, Спортна, Ягода, Дружба, както и водопровод по ул. Дружба. Рехабилитация на дерета ВиК, Маркотея, Хаджицонев мост, Стадиона и Бялката.

Цялостно преасфалтирани бяха 31 улици в кварталите Радичевец, Йонковото, Любово, Беленци и Лисец.