Начало / Новини

  • a+
  • a-

Покана към обществеността по повод предстоящо заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

26 June 2013

На 1 юли 2013 г. (понеделник), от 14.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово ще се състои заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово, под председателството на кмета на Община Габрово госпожа Таня Христова.

В състава на комисията са включени представители на институции, съгласувателни органи и експлоатационни дружества, медии, структури на гражданското общество. Основните функции на комисията са свързани с периодичен преглед на постигнатия напредък по проекта,  отправяне на експертни предложения и предоставяне на становища във връзка с оперативното изпълнение, подлагане на разискване пред кмета на Община Габрово и Звеното за изпълнение на проекта на актуални въпроси.

На предстоящото заседание на комисията ще бъде докладван напредъкът за изминалата половина на 2013 г. в присъствието на отговорни представители на строителния надзор и петте строителни фирми, ангажирани  с проектните дейности. За целите на гарантиране на публичност на процесите, заседанията на комисията са отворени за широката общественост. По този начин представителите на гражданите и бизнеса ще имат възможност да зададат своите въпроси към всички страни, отговорни за изпълнението на проекта. Очакваме Ви!