Съобщение

12 November 2013

Временна организация на движението по ул. "Екзарх Йосиф"

11 April 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул. „Екзарх Йосиф”, за периода 10.04.2013 г. - 25.04.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Брегалница"

9 April 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението и начало на строителни дейности по

ул. „Брегалница“, за периода 09.04.2013 г. - 18.05.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Извора"

9 April 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението и начало на строителни дейности по

ул. „Извора“, за периода 09.04.2013 г. - 23.04.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно преустановено водоподаване по ул. "Батак''

2 April 2013

Поради възникнала авария във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, водоподаването е временно преустановено по ул. „Батак“.

Авариен екип вече работи на място и водоподаването ще бъде възстановено веднага след отстраняване на аварията. От ВИК са предоставили водоноска за гражданите.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Стара Планина"

19 March 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул. „Стара Планина", за периода 19.03.2013 г. - 26.03.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно преустановяване на водоподаването по ул. "Марин Дринов"

28 February 2013

Поради възникнала авария при изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е преустановено водоподаването по улица Марин Дринов. Авариен екип работи на място и водоподаването ще бъде възстановено в рамките на работния ден!

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Хан Крум"

22 February 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул.“Хан Крум“, за периода 22.02.2013 г. - 31.03.2013 г. Обходните маршрути са сигнализирани с пътни знаци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно преустановяване на водоподаването

18 February 2013

Поради възникнала авария при изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е преустановено водоподаването в ниската част на кв. „Лисец“ и началото на кв. „Дядо Дянко“. Аварийни екипи работят на място и водоподаването ще бъде възстановено в рамките на работния ден!

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. „Стефана Богдан Генчева”

24 January 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул. „Стефана Богдан Генчева”, за периода 22.01.2013 г. - 01.03.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. „Иван Димов” и ул. „Острец“

22 January 2013

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул. „Иван Димов” и ул. „Острец“, за периода 22.01.2013 г. - 20.02.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Градище

10 January 2013

Във връзка с изпълнението на обект: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г." е въведена временна организация на движението по ул. "Градище", за периода 10.01.2013 г. - 22.02.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. "Македония"

8 December 2012

Във връзка с изпълнението на обект: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г." е въведена временна организация на движението по ул. "Македония" в участъка между ул. "Вардар" и ул. "Подуево", ул. "Юджийн Скайлър" и ул. "Подуево" за периода 07.12.2012 г. - 20.01.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. „Марин Дринов“

6 December 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул.. „Марин Дринов“ в участъка между ул. „Калоян“ и ул. „Пенчо Славейков“, за периода 06.12.2012 г. - 28.02.2013 г. Пътното движение е регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. „Свищовска“

1 November 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по ул. „Свищовска“ за периода 01.11.2012 г. - 23.12.2012 г. Пътното движение е регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно преустановяване на водоподаването

29 October 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ви уведомяваме за временно преустановяване на водоподаването, както следва:

на 30.10.2012 г., от 09.00 ч. до 12.00 ч. ще бъде преустановено водоподаването на ул. „Тиха“, ул. „Акация“ и ул. „Изгрев“както и на сградите, разположени по бул. „Могильов“, между пл. „Пробуда“ и ул. „Зелена ливада“;

на 31.10.2012 г. от 8.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде преустановено водоподаването на ул. „Стефан Караджа“, кв. „Варовник“ – ниска зона, всички села в посока град Севлиево, кв. „Голо бърдо“ (до ул. „Зелена ливада), ул. „Свищовска и  кв. „Трендафил“ 1 – ниска зона.

 

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул."Никола Палаузов"

26 October 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул.“Никола Палаузов“, в участъка между ул. „Козлодуй“ и ул. „Калоян“ поетапно, за периода 25.10.2012 г. - 25.11.2012 г. Обходните маршрути ще бъдат сигнализирани с пътни знаци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Преустановяване на водоподаването на 24.10.2012 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч

23 October 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” на 24.10.2012 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Напредък“, ул. „Златна нива“ и ул. „Петър Михов“.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул.“Калоян“

12 October 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул.“Калоян“, в участъка между ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Марин Дринов“ поетапно, за периода 12.10.2012 г. - 20.11.2012 г. Обходните маршрути ще бъдат сигнализирани с пътни знаци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по бул.“Трети март“

10 October 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по бул.“Трети март“, в участъка между дере „Бялката“ и дере „Хаджицонев мост“ за периода 10.10.2012 г. - 31.10.2012 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Дясната част на Габрово без вода

1 October 2012

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, от 8 часа на 2 октомври ще бъде ограничено водоподаването от Шиваров мост, по продължение на дясната страна на течението на река Янтра. В тази връзка ще бъде спряно движението на МПС по ул. „Николаевска“, от Шиваров мост до Горнокрайски мост. Водоподаването и организацията на движение ще бъдат възстановени в рамките на деня, веднага след приключване на ремонтните дейности.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул.“Пенчо Славейков“

1 October 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул.“Пенчо Славейков“ в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Калоян“ за периода 02.10.2012 г. - 31.10.2012 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. Йоан Предтеча

27 September 2012

Във връзка с изпълнението на обект:  ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул. Йоан Предтеча, в участъка между ул. Малуша  и ул. Марина Дринов  за периода 28.09.2012 г. - 31.10.2012 г. Обходните маршрути ще бъдат сигнализирани с пътни знаци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението

21 September 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението и изцяло ще бъдат затворени следните улици: ул.“Радион Умников“ в участъка й от църква „Св. Богородица“ до ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Пенчо Славейков“ в участъка й между ул.“Радион Умников“ и ул. „Опълченска“ за периода 24.09.2012 г. - 24.10.2012 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по бул. „Могильов“

21 September 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по бул. „Могильов“ за периода 24.09.2012 г. - 30.10.2012 г. Пътното движение ще се осъществява и в двете посоки, регулирано с указателни знаци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Въведена временна организация на движението по ул.“Радион Умников“

14 September 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул.“Радион Умников“, в участъка между ул. „Опълченска“ и църква „Св. Богородица“ за периода 17.09.2012 г. - 17.10.2012 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Преустановяване на водоподаването в района на ул."Опълченска"

14 September 2012

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, водоподаването ще бъде преустановено в периода от 10.00 ч. до 12.00 ч. на 15.09.2012 г. в района на централна градска част на ул."Опълченска", в участъка между ул. „Николаевска“  и ул. „П. Славейков“, поради изпълнение на водопроводни връзки.

 

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно преустановяване на водоподаването в района на ул. „Орлово гняздо“.

3 September 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде временно преустановено водоподаването в района на улици „Орлово гняздо“, „Малуша“ и „Мусала“.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно преустановяване на водоподаването в района на ул. „Орлово гняздо“

2 September 2012

Поради прекъсване на сградно отклонение на ул „Орлово гняздо“, временно бе преустановено водоподаването в района на улици „Орлово гняздо“, „Камъка“, „Народна Воля“, „Кръгозор“ и „Турист“.

Временна организация на движението по ул. „Опълченска”

31 August 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Опълченска” в участъка между ул. „П. Постомпиров“ и ул. „П. Славейков“  в периода 01.09.2012 г. - 30.09.2012 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временна организация на движението по ул. „Опълченска“

22 August 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Николаевска”  и ул. „П. Постомпиров“ в периода 22.08.2012 г. - 30.09.2012 г. В посочения участък движението ще бъде изцяло затворено. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Преустановяване на водоподаването на 23.08.2012 г. (четвъртък) от 7,00 ч. по левия/западен/ бряг на р. Янтра, в района от Централна поща до село Райновци включително.

22 August 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” на 23.08.2012 г. (четвъртък) ще бъде преустановено водоподаването от 7,00 ч. по левия/западен/ бряг на р. Янтра, в района от Централна поща до село Райновци включително.

Водоподаването ще бъде преустановено на следните места:

Част от бул."Априлов", улиците "Юрий Венелин", "Кирил и Методий", "Лазар Донков", "Добри Карталов", "Ванче Михайлов", „Драва", "Съзаклятие", "Чардафон", "Емануил Манолов", "Добруджа", "Алеко Константинов", "Омуртаг", "Баждар", "Васил Друмев", "Стръмнина".

Всички квартали и улици, прилежащи на бул. „Могильов“ в участъка между ул. „Ст. Караджа“ до ул. „Зелена ливада“.

Районът между ПТГ "Д-р Никола Василиади" до фирма "Рекорд" и кварталите Гарата, Колелото, комплекс "Христо Ботев", долната част на ул."Свищовска" до СОУ "Отец Паисий".

Селата в посока Севлиево – Поповци, Гергини, Гарван, Николчовци, Райновци.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено в късния следобед на същия ден, веднага след приключването на ремонтните дейности.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Преустановяване на водоподаването по улици „Коста Стоев“, „Малуша“ и „Орлово гнездо“.

17 August 2012

Във връзка с изпълнението на стротелно-монтажни работи по етап 1 от "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” на 20.08.2012 г. (понеделник) от 8.30 до 17.00 часа ще бъде преустановено водоподаването по улици „Коста Стоев“, „Малуша“ и „Орлово гнездо“.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно е ограничено водоподаването в района на централна градска част - ул."Радецка"

14 August 2012

Поради възникнала авария по време на изпълнение на строително-монтажни дейности  на улица „Калоян“, във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, временно е ограничено водоподаването в района на централна градска част - ул."Радецка" и прилежащите улици до общинския пазар, по продължението на дясната страна на течението на реката. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след отстраняване на аварията.

Временна организация на движението по бул. „Априлов” и ул. „Скобелевска”

13 August 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” ще бъде въведена временна организация на движението по бул. „Априлов” и ул. „Скобелевска” в периода 15.08.2012 г. - 30.09.2012 г.

За движещите се в посока „Шиваров мост“ – мост „Игото“ движението ще се извършва по ул. „Юрий Венелин“. За движещите се в посока мост „Игото“ – „Шиваров мост“, движението ще се извършва еднопосочно по ул. „Скобелевска“ и бул. „Априлов“.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно ограничение на водоподаването на ул. „Пенчо Постомпиров“

31 July 2012

Поради извършване на ремонтни дейности в района на Държавна спестовна каса, във връзка с изпълнение на: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, ще бъде прекъснато водоподаването на ул. „Пенчо Постомпиров“ – в участъка от паметника на Ран Босилек до Държавна спестовна каса от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Временно ограничение на водоподаването на ул. „Орлово гняздо“

30 July 2012

Поради възникнала авария по време на изпълнение на строително-монтажни дейности на улица „Орлово гняздо“, във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, временно е ограничено водоподаването в района на улицата, до отстраняване на аварията.

Ограничение на движението по ул. „Г. Бочаров”

25 July 2012

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Г. Бочаров” в участъка от ул. „П. Постомпиров” до ул. „Николаевска” за периода от 10.00 ч. на 26.07.2012 г. до 18.00ч. на 20.08.2012 г. За същия период ще бъде въведена временна организация на движението и по ул. „Орлово гнездо” в участъка от ул. „Черковна“ до ул. „Турист“. В посочените участъци движението ще бъде изцяло затворено.

Обходните маршрути ще бъдат сигнализирани с пътни знаци.

Аварийно спиране на водоподаването

24 July 2012

Поради възникнала авария по време на строително – монтажни работи в рамките на проекта за водния цикъл, в района на Регионалния исторически музей е нарушено водоподаването от главен водопроводен клон. В резултат, цялата Дясна /Източна/ част на Габрово е с прекъснато водоподаване. Авариен екип на „ВиК“ - Габрово вече работи на място. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след отстраняването на аварията.

Ограничение на движението и паркирането по ул. „Г. Бочаров”

20 July 2012

Във връзка с изпълнение на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Г. Бочаров” в участъка ул. „Ц. Дюстабанов” – ул. „Николаевска” за периода от 10.00 ч. на 23.07.2012 г. до 18.00 ч. на 10.08.2012 г. Тъй като ул. „Ц. Дюстабанов” е улица без изход, е необходимо паркираните автомобили да бъдат изведени от гореупоменатия участък за времетраенето на строително - монтажните работи.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Ограничение на движението

9 July 2012

Във връзка с изпълнение на ”Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 1 - 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП Околна среда 2007 – 2013 г.” и възникнала  необходимост от извършване на авариен ремонт, ул. „Райчо Каролев“, в участъка от ул. „Юрий Венелин“ до ул.„Николаевска“ (Горнокрайски мост) ще бъде затворена за движение на пътни превозни средства за периода от 16.00 часа на 09.07.2012 г. до 16.00 часа на 10.07.2012 г.

За обходни маршрути може да се ползват Баев мост (ул. „Априловска“) и Шиваров мост.