Начало / Новини

  • a+
  • a-

Насрочено е поредното заседание на Надзорната комисия по проекта на 01 август 2013 г.

29 July 2013

Покана към обществеността по повод предстоящо заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на Интегриран  проект за водния цикъл на гр. Габрово

На 1 август 2013 г. (четвъртък), от 17.30 часа, в зала Възраждане ще се състои заседание на Надзорната комисия за наблюдение на изпълнението на проекта, под председателството на кмета на Община Габрово госпожа Таня Христова.

В състава на комисията са включени представители на институции, съгласувателни органи и експлоатационни дружества, медии, структури на гражданското общество. Основните функции на комисията са свързани с периодичен преглед на постигнатия напредък по проекта,  отправяне на експертни предложения и предоставяне на становища във връзка с оперативното изпълнение, подлагане на разискване пред кмета на Община Габрово и Звеното за изпълнение на проекта на актуални въпроси.

На предстоящото заседание на комисията ще бъде докладван напредъкът за изминалия месец юли 2013 г., в присъствието на отговорни представители на строителния надзор и петте строителни фирми, ангажирани  с проектните дейности.

Заседанията на Надзорната комисия ще се провеждат ежемесечно, за да може да се гарантира публичност на процесите. Те са отворени за широката общественост, тъй като по този начин представителите на гражданите и бизнеса ще имат възможност да зададат своите въпроси към всички страни, отговорни за изпълнението на проекта. Очакваме Ви!