Начало / Новини

  • a+
  • a-

КВ. БЕЛЕНЦИ - ЕДИН ОТ НАЙ – ТРУДНИТЕ УЧАСТЪЦИ В ОБХВАТА НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

8 August 2013

BELENCI.JPG belensi1.JPG„Рехабилитацията на ВиК мрежата на квартал Беленци е истинско предизвикателство“ коментира инж. Николай Шимбов – ръководител на строителния обект от фирма „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - една от фирмите, ангажирани с изпълнението на линейната част на мащабната инвестиция. 

Проектът в частта на кв. Беленци предвижда рехабилитация на 4 541 м водопроводна мрежа по улици Коста Евтимов, Каменоломна, Беленска, Ведрина, Гусла, Слънчева, Жълтешка, Габрака, Северна, Мелник, Чучура и Арчар, с диаметър на проводите от 225 мм до 90 мм, както и изграждане на 4 148 м канализационна мрежа по улици Жълтешка, Каменоломна, Ведрина, Беленска, Северна, Слънчева и Габрака, с диаметър на проводите 300 мм. Проектът включва също и изграждането на водопроводни, и канализационни сградни отклонения.

До момента е стартирало изпълнението на проводите по всички улици, като са изпълнени 3 419 м водопровод и 1 577 м канал, т.е. близо 60% от общия обем на работата в квартала.

Беленци е един от най – неблагоприятните участъци за полагане на подземна инфраструктура. На първо място той обхваща тесни и стръмни улици, в които трудно се разполага строителна механизация и осигуряването на транспортна достъпност на населението, по време на строителството, допълнително затруднява работния процес. Геоложките дадености на района също забавят напредъка на изкопните работи, тъй като става въпрос за наличие на твърд скален материал, който изисква използването на взривен способ, с намалено количество взривни вещества, за преодоляване на терена. Всичко това се извършва съгласно установения нормативен ред, но изисква своето технологично време. За да се избегне конфликт с неизвестни съществуващи комуникации, се налага съгласуване и изпълнение на промени в предвиденото трасе в определени участъци, както и изграждане на нови проводи.

„Обектите в квартал Беленци са сложна комбинация от планински терен и градска среда с неизвестни комуникации“, допълни още инж. Шимбов. Въпреки трудностите, той увери, че е създадена необходимата организация и мобилизация на изпълнителя, като на обекта в квартала са ангажирани четири строителни бригади. Три от тях работят по полагане на проводите, а една бригада по възстановителните работи на изкопните траншеи. Съгласно разчетите на строителната програма ремонтните дейности по ВиК мрежата в квартал Беленци ще бъдат завършени в рамките на строителен сезон 2013 г.