Начало / Новини

  • a+
  • a-

Техническа среща и десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

13 June 2011

На 9 и 10 юни в град Хисаря се проведе Техническа среща и Десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

На събитието, в присъствието на представители на Европейската комисия, международни финансови институции, Управляващия орган и Междинното звено на програмата, Кметът на Община Габрово Николай Сираков и представители на Звено за изпълнение на Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово представиха напредъка по проекта. Изпълнението на предстоящата мащабна инвестиция във ВиК инфраструктурата на града бе докладвано на високо ниво и предвид статута й на голям проект, одобрен както от Министерство на околната среда и водите, така и от Европейската комисия.