Начало / Новини

  • a+
  • a-

С 12.5 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда” Община Габрово ще модернизира пречиствателната станция за питейни води

23 September 2013

DSC08160.JPG DSC08127.JPG DSC08114.JPG DSC08174.JPGЦеремония по случай началото на строителните дейности по реконструкция на пречиствателната станция за питейни води се състоя днес, 23 септември 2013 г. Обектът се изпълнява в рамките на интегрираната инвестиционна програма на проекта за воден цикъл на град Габрово, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Кметът на Община Габрово Таня Христова и ръководителят на екипа на изпълнителя на строителството Шосе Мигенс извършиха символичната първа копка, след което присъстващите бяха запознати с основните съоръжения по линия на водата, които ще бъдат новопостроени или реконструирани.

Договорът за реконструкция на станцията бе подписан на 01 ноември 2012 г. След проведена обществена поръчка, за изпълнител на проектиране и реконструкция на обекта бе определено ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012, състоящо от испанското акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“, софийските фирми „Технострой България“ ООД и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“.

Срокът за изпълнение на обекта е до 17.10.2014 г., в който се включва проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, последван от 12 месеца период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти в пробната експлоатация, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция.

С приключилата фаза на проектиране и издаване на разрешително за строеж започват строително – монтажните работи на терен, на обща стойност 12.5 млн. лв. с ДДС.

Основната цел на предстоящата реконструкция е да се модернизира това мащабно съоръжение, въведено в експлоатация преди близо четиридесет години.

Състоянието на съоръженията и конструкциите е силно влошено. Въпреки стабилното качество на питейната вода, пречиствателните процеси във филтърния корпус са затруднени, тъй като липсва първично утаяване на водата. Необходими са съоръжения, които при пиковете на висока мътност на суровата вода в определени сезони да действат като утаител, за да се осигурят адекватна работа на филтрите и да отстранят по-голямата част от желязото и мангана в суровата вода. Липсва диспечеризация на процесите, което води до невъзможност за постигане на ефективност на работата на станцията. Непречистени промивни води се заустват в реката, което представлява риск за околната среда и е в противоречие с екологичните изисквания.

Инвестицията включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения по пътя на водата, с цел преобразуване на технологичната схема на станцията от едностъпална в двустъпална, с микросито и Ламелен утаител за повишаване на ефективността на пречистване.

Ремонтните дейности обхващат пречистване от точката на включване на суровата вода (притокът) от главния довеждащ водопровод от яз. Хр. Смирненски до изходната точка на пречистената питейна вода, т.е. до резервоарите.

Предвижда се пълна автоматизация и диспечеризация на процесите от единен контролен пункт.  

Реконструкцията ще гарантира подобрена надеждност на станцията, която пречиства вода, предназначена за човешка консумация. Целта е съоръженията да бъдат модернизирани и да функционират така, че по оптимален начин водата да получи необходимите параметри на пречистеност, преди да се подаде във водоразпределителната мрежа.

Ще бъде изградено и изцяло ново съоръжение за пречистване на технологичните, т.е. промивните води, така че те да могат да бъдат заустени в градската канализация.

През следващата една година Община Габрово ще инвестира в един от основните елементи на ВиК системата на града, с оглед на прилагането на съвременните инженерни практики и поетите от държавата ангажименти за екологосъобразно управление на ресурсите в сектор води.