Начало / Новини

  • a+
  • a-

СЕДЕМ ВЪПРОСА ЗА ВОДНИЯ ПРОЕКТ НА ГАБРОВО

7 October 2013

1. КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ВАШАТА УЛИЦА?

Ако улицата, на която живеете или работите, е включена в проекта за Водния цикъл, то ВиК инфраструктурата по нея се подменя. Това е причината Вашата улица да е разкопана и да изпитвате неудобството от всички странични ефекти, съпътстващи строителния процес. Това включва подмяна на над 120 км водопроводни и канализационни мрежи в 13 квартала на Габрово. Много често в един и същ участък паралелно се извършва полагане на ВиК тръби, газопроводи или оптичен кабел, което може да Ви обърка и да създаде допълнително забавяне, неудобство и напрежение.

2. КОЙ ИЗВЪРШВА РЕМОНТИТЕ ПО ВИК МРЕЖАТА?

Ремонтните дейности по водния цикъл се извършват от пет строителни фирми – Драгиев и Ко ООД, Станилов ЕООД и Пътинженериг ЕООД, които изпълняват ВиК мрежата; Обединение ГБС-Биогест-Габрово и Консорциум Чиста вода Габрово, които изпълняват реконструкцията съответно на пречиствателна станция за отпадъчни и питейни води. Възложител на работата е Община Габрово, а фирмата, осъществяваща строителен надзор е КИГ - Л ГКВ.

3. КОГА ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ РЕМОНТИТЕ ПО ВИК МРЕЖАТА?

Проектът предвижда всички строителни дейности по ВиК мрежата да приключат до есента на 2014 г. От общия обем за подмяна - 116 км ВиК мрежи, към март 2014 г. 90 км са изпълнени, а 25 улици са изцяло преасфалтирани. През 2014 г. се изпълняват оставащите дължини, като основен акцент ще бъдат възстановителните работи по улични и тротоарни настилки.  

4. КАК ДА ПОЛУЧА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО МЕ ИНТЕРЕСУВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОДНИЯ ЦИКЪЛ?

Ежедневна актуална информация за хода на строителството предоставят в редовни рубрики вестник „100 Вести“ и вестник „Габрово Днес“,  „Общинско радио Габрово“, радио „Бумеранг“, „Дарик радио – Габрово“, както и интернет страниците на проекта,  Община Габрово и вестник „Габрово Днес“.

Всеки заинтересован може да присъства и участва в публичното докладване на напредъка по проекта, което се провежда регулярно в зала Възраждане след работно време и се анонсира предварително в медиите.

Непрекъснато може да задавате въпроси на Звеното за управление на проекта в Община Габрово на телефон 066/818 377, факс: 066/ 818 325 и по електронна поща: office@waterprojectgabrovo.eu.

5. КЪДЕ МОГА ДА ПОДАМ СИГНАЛ ИЛИ ЖАЛБА?

В деловодството на Община Габрово, лично в Звеното за управление на проекта, на телефон 066/818 377, факс 066/ 818 340 и електронна поща office@waterprojectgabrovo.eu.

6. ЗАЩО СЕ НАЛАГА ПОДМЯНА НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА?

ВиК мрежата на град Габрово е много стара и силно амортизирана. Това причинява непрекъснати аварии, нарушения във водоподаването и големи загуби на ценен воден ресурс. 

Всичко това налага изпълнението на мащабна инвестиционна програма, която се извършва за кратък период от време, тъй като експлоатационният живот на настоящата мрежа е изтекъл. 

7. ЗАЩО Е НУЖНО ВАШЕТО ТЪРПЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ?

Нашият град е много трудна строителна площадка. Работи се по тесни и стръмни улици, често при липса на информация за точното местоположение на подземните комуникации. Това обяснява затрудненията в трафика, непрекъснатите аварии, необходимостта от изместване на трасета на проводите и вземането на бързи инженерни решения на място, което е свързано с технологично време за реакция. 

Възстановяването на настилките не може да започне веднага след полагането на тръбите. Преди това трябва да се извършат задължителните проби, изпитания и дезинфекции на новите проводи, подмяна и свързване на  всички сградни отклонения до границите на Вашите имоти, превключване на новия провод към системата и изключване на стария. Понякога трябва да се завърши цял един обхват от улици, преди да започнат асфалтовите работи, в противен случай, при авариране на един участък, ще трябва да се разкопава отново.

В допълнение към инвестицията във ВиК мрежата се предвижда цялостно преасфалтиране на улици в райони, където състоянието им е най – критично.  Това ще създаде изцяло нов облик на много от улиците в нашия град. 

Габрово никога до момента не е имало такъв шанс да изгради една качествено нова екологична система в такъв голям мащаб. Със собствени средства никога не бихме били в състояние да инвестираме в екологична инфраструктура от порядъка на десетки милиони, което сега можем да направим благодарение на европейския ресурс.