Начало / Новини

  • a+
  • a-

НОВИТЕ ТРОТОАРИ ПО УЛИЦА НИКОЛАЕВСКА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С НЕОБХОДИМОТО КАЧЕСТВО

22 November 2013

Във връзка с повдигнатите в общественото пространство от живущите на ул. Николаевска притеснения по повод полагането на новата тротоарна настилка, Община Габрово е категорична, че няма да допусне изпълнение на обекта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Още преди постъпване на жалбата в Община Габрово, по време на проверка на мястото на изпълнението Звеното за изпълнение на проекта, строителният надзор и ръководството на строителната фирма констатираха несъответствия в изпълнявания обект, при което са дадени инструкции за временно преустановяване на работата и подмяна на доставения материал с нов. Работата на обекта се възобновява с доставката на нов тип плочки. С оглед вече осигурената проходимост на пешеходната зона и предвид настъпващия зимен сезон, участъкът с вече положени плочки ще бъде също подменен при първа възможност, след завършването на оставащата част от тротоарите. С така предприетите мерки от Община Габрово и строителната фирма ще бъде гарантирана здравината и естетическия облик на тротоарите по улица Николаевска.