Начало / Новини

  • a+
  • a-

Пътят на водата - комуникационна стратегия на проекта

22 June 2011

Комуникационната стратегия на Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово беше представена на 17.06.2011 г. на работна среща с участието на Агенция Стратегма и представители на регионални, и специализирани медии.

Целта на срещата беше да се представят всички мерки за публичност и информация, включени в стратегията. Във връзка с това официално стартира новият интернет сайт на проекта, с електронен адрес - www.waterprojectgabrovo.eu.

Сайтът съдържа цялостна информация за проектното изпълнение, възможност за бърза обратна връзка, както и за абонамент за своевременно получаване на новини и на графици за планираните строително-монтажни работи по квартали и улици.

Изпълнителят на мерките за публичност и информация е Агенция Стратегма. Те се финансират в рамките на Договора за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.".
Началната конференция за представянето на основните дейности и хода на Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово е планирана за средата на месец юли.