Начало / Новини

  • a+
  • a-

Съобщение за обявена обществена поръчка

5 July 2011

Обявена е открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ  ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013". Повече информация, както и  одобрената документация за провеждане на процедурата е налична в секция „обществени поръчки и изпълнители".