Начало / Новини

  • a+
  • a-

СЕДЕМ ВЪПРОСА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

12 March 2014

1. КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ВАШАТА УЛИЦА?

Ако улицата, на която живеете или работите, е включена в проекта за Водния цикъл, то ВиК инфраструктурата по нея се подменя. Това е причината Вашата улица да е разкопана и да изпитвате неудобството от всички странични ефекти, съпътстващи строителния процес. Това включва подмяна на над 120 км водопроводни и канализационни мрежи в 13 квартала на Габрово. Много често в един и същ участък паралелно се извършва полагане на ВиК тръби, газопроводи или оптичен кабел, което може да Ви обърка и да създаде допълнително забавяне, неудобство и напрежение. Затова Община Габрово работи в режим на ежедневна координация с фирмите изпълнители на различните инвестиционни намерения, за да се организират отделните изкопни дейности във времето.

2. КОЙ ИЗВЪРШВА РЕМОНТИТЕ ПО ВИК МРЕЖАТА?

Ремонтните дейности по водния цикъл се извършват от пет строителни фирми – Драгиев и Ко ООД, Станилов ЕООД и Пътинженериг ЕООД, които изпълняват трите етапа на ВиК мрежата; Обединение ГБС-Биогест-Габрово и Консорциум Чиста вода 2012, които изпълняват реконструкцията съответно на пречиствателна станция за отпадъчни и питейни води. Възложител на работата е Община Габрово, а фирмата, осъществяваща строителен надзор е КИГ - Л ГКВ.

3. КОГА ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ РЕМОНТИТЕ ПО ВИК МРЕЖАТА?

Проектът предвижда всички строителни дейности по ВиК мрежата да приключат до есента на 2014 г. От общия обем за подмяна - 116 км ВиК мрежи, към март 2014 г. 90 км са изпълнени, а 25 улици са изцяло преасфалтирани. През 2014 г. се изпълняват оставащите дължини, като основен акцент ще бъдат възстановителните работи по улични и тротоарни настилки.  

4. КАК ДА ПОЛУЧА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО МЕ ИНТЕРЕСУВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВОДНИЯ ЦИКЪЛ?

Ежедневна актуална информация за хода на строителството предоставят в редовни рубрики вестник „100 Вести“ и вестник „Габрово Днес“,  „Общинско радио Габрово“, радио „Бумеранг“, „Дарик радио – Габрово“, както и интернет страниците на проекта, Община Габрово и вестник „Габрово Днес“. Ежемесечни репортажи за напредъка на проекта се излъчват по интернет телевизията SETI TV.

Всеки заинтересован може да присъства и участва в публичното докладване на напредъка по проекта, което се провежда регулярно в зала Възраждане след работно време и се анонсира предварително в медиите.

Всеки ден може да задавате въпроси на Звеното за управление на проекта в Община Габрово на телефон 066/818 377, факс: 066/ 818 325 и по електронна поща: office@waterprojectgabrovo.eu.

5. КЪДЕ МОГА ДА ПОДАМ СИГНАЛ ИЛИ ЖАЛБА?

В деловодството на Община Габрово, лично в Звеното за управление на проекта, на телефон 066/818 377, факс 066/ 818 340 и електронна поща office@waterprojectgabrovo.eu.

6. ЗАЩО СЕ НАЛАГА ПОДМЯНА НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА?

ВиК мрежата на град Габрово е много стара и силно амортизирана. Това причинява непрекъснати аварии, нарушения във водоподаването и големи загуби на ценен воден ресурс. Всичко това налага изпълнението на мащабна инвестиционна програма, която се извършва за кратък период от време, тъй като експлоатационният живот на настоящата мрежа е изтекъл. 

7. ЗАЩО Е НУЖНО ВАШЕТО ТЪРПЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ?

Нашият град е много трудна строителна площадка. Работи се по тесни и стръмни улици, често при липса на информация за точното местоположение на подземните комуникации. Това обяснява затрудненията в трафика, непрекъснатите аварии, необходимостта от изместване на трасета на проводите и вземането на бързи инженерни решения на място, което е свързано с технологично време за реакция. 

Възстановяването на настилките не може да започне веднага след полагането на тръбите. Преди това трябва да се извършат задължителните проби, изпитания и дезинфекции на новите проводи, подмяна и свързване на  всички сградни отклонения до границите на Вашите имоти, превключване на новия провод към системата и изключване на стария. Понякога трябва да се завърши цял един обхват от улици, преди да започнат асфалтовите работи, в противен случай, при авариране на един участък, ще трябва да се разкопава отново. В допълнение към инвестицията във ВиК мрежата се предвижда цялостно преасфалтиране на улици в райони, където състоянието им е най – критично. В края на 2013 г. Община Габрово договори с фонд ФЛАГ и обезпечи кредитно финансиране на допълнителни дейности по цялостно асфалтиране на улици на стойност близо 4 милиона лева.  

Габрово никога до момента не е имало такъв шанс да изгради една качествено нова екологична система в такъв голям мащаб. Със собствени средства никога не бихме били в състояние да инвестираме в екологична инфраструктура от порядъка на десетки милиони, което сега можем да направим благодарение на европейския ресурс.

През 2014 година съвместните ни усилия продължават. Престои ни още много работа. Паралелно с полагането на оставащите близо 20 км ВиК мрежи, основна част от нея ще бъде свързана с цялостно възстановяване на улични и тротоарни настилки. Това включва създаването на изцяло нов естетически облик на десетки улици в града, в това число и на ключови пътни артерии като бул. Априлов, улици Орловска, Шипка, Любен Каравелов, Николаевска, квартали Баждар, Лъката, Камъка, Трендафила, Стефановци, Златари,  Беленци, Радичевец, Йонковото и Лисец. Продължава работата по пълната реконструкция на двете пречиствателни станции, както и ремонтът на четири помпени станции и водоеми.