Начало / Новини

  • a+
  • a-

Приключиха строителните дейности по етап 1 от ВиК мрежата

29 July 2014

DSC_3644.JPG DSC09267.JPG DSC_0819.JPG DSC_1321.JPG IMG_9267.jpg IMG_9339.jpg DSC_1212.JPG 2_STRAMNINA.JPG Приключиха всички строителни дейности в рамките на етап 1 от ВиК мрежата.

По договора с фирма Драгиев и Ко ООД са изградени 33 км водопровод и 14 км канализация, в т.ч. сградни отклонения. Ремонтирани са помпени станции Баждар, Гачевци и Тончевци. Изградени са нови помена станция и напорен водоем за кв. Стефановци.  

Хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от Регионална здравна инспекция и превключени към действащата мрежа са следните подобекти:

Връзки между ляв и десен бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост;

Кв. Баждар – водопроводи по улици Баждар, тласкател 1 и 2, Емануил Манолов, Хаджи Димитър, Цанко Церковски, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Омуртаг, Пейо Яворов, Добруджа, Алеко Константинов, Константин Величков, водоеми висока зона;

Кв. Варовник – водопроводи по улици Варовник, Ангел Кънчев, Стръмнина, Васил Друмев, Обзор, Хаджи Димитър;

Кв. Голо Бърдо – водопроводи по улици Свищовска, Венера, бул. Могильов. Изпълнена е и предвидената рехабилитация на канализационната мрежа по ул. Свищовска, Венера;

Кв. Трендафил – водопроводи по улици Лазурна, Тота Венкова, Арх. Атанас Донков, Люлякова градина, Никола Рязков, Свищовска, Венец;

Кв. Русевци – водопроводи по улици Найден Геров, Морава, Брегалница, Селимица, Емине, Околчица, Цветарска, Вишеград, Щастие, Дрен, Охрид, Зорница;

VI участък – водопроводи по улици Марин Дринов, Цар Калоян, Орлово гнездо, Трапезица, Никола Палаузов, Отец Паисий, Йоан Предтеча, Опълченска, Козлодуй, Еким Цанков, Пенчо Славейков, Радион Умников, Мусала. Изпълнена е рехабилитацията на канализационната мрежа по улици Еким Цанков, Радецка, Първи май, Опълченска, Пенчо Славейков, Марин Дринов, Калоян, Никола Палаузов, Извора, Петко Бочаров;

Кв. Стефановци и Златари – водопроводи по улици Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев, Русалка, Минка Стефанова, Котел, Липница, Ямбол, тласкател Стефановци, Хвойна, Просвета, Златарска, Златен дол, бул. Бойката. Изпълнена е рехабилитацията на канализационната мрежа по улици Георги Стефанов, Котел, Липница, Ямбол, Русалка, Минка Стефанова, Етрополе, Златарска, Златен дол, Зов, бул. Бойката;

Извършена е рехабилитацията на дерета Топлика, Хлебозавода и Пазара;

Изпълнен е главен колектор II десен в северна индустриална зона. 12

Изпълнение са възстановителните работи по цялостно асфалтиране на улици (в рамките на проектния обхват):

Кв. Баждар – улици Баждар, Хаджи Димитър, Омуртаг, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Ал. Константинов, Добруджа

Кв. Варовник – улици Васил Друмев, Ангел Кънчев, Варовник, Стръмнина, Цанко Церковски, Обзор

Кв. Голо Бърдо – улица Венера

Кв. Трендафил – улици Тота Венкова, Никола Рязков, арх. Атанас Донков, Люлякова градина

Кв. Русевци – улици Морава, Емине, Селимица, Брегалница, Найден Геров, Охрид, Висшеград, Зорница

Кв. VI участък – улици Орлово гнездо, Св. Йоан Предтеча, Марин Дринов, района на пазара

Кв. Стефановци и кв. Златари - бул. Бойката, улици Златарска, Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев, Котел, Липница, Ямбол, Русалка, Зорница, Зов, Златен дол, Хвойна.