Начало / Новини

  • a+
  • a-

Водният проект на Габрово е инвестиция със значим принос в опазването на околната среда

4 June 2015

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни. Той се счита за най-значимият и известен глобален ден за положителна промяна на околната среда и е основен механизъм за повишаване на осведомеността и насърчаване на действия за нейното опазване и подобряване.

Значим принос в опазването на околната среда чрез съхраняването на ценния воден ресурс има реализацията на Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Габрово. Чрез него бяха изпълнени интегрирани инвестиции във ВиК системата на града и по-конкретно в мрежи и съоръжения, които целят намаляване на водните загуби и оптимизация и модернизация на пречистването на питейните и отпадъчните води. Допълнително, увеличаването на свързаността към канализационната система намалява директните изливания на непречистена отпадъчна вода в прилежащи приемници и преустановява здравни рискове, подобрява екосистемите и защитава природните ресурси.

Световният ден на околната среда е провъзгласен е през 1972 година на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, когато е приета и декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята.