Начало / Новини

  • a+
  • a-

Информация за строителните дейности по ул. „Градище“

24 June 2015

По време на изпълнение на дейности по водния проект бе установено, че, при проливни дъждове, на ул. Градище - в участъка от кв. Андреево до ул. "Острец", образуващият се голям водосбор в микробасейн не може да се оттича нормално. С цел предотвратяване на евентуално преливане и щети в района, бяха предприети дейности за изпълнение на водосток за отводняване и отвеждане на водните количества към съществуващото дере по ул. "Мир". Строителните дейности ще продължат и през месец юли, като за обходни маршрути могат да се използват улиците "Орлово гнездо" и "Стефана Богдан Генчева".

Останалите интервенциите по асфалтовата настилка на улица "Градище" се извършват с цел подготовка за полагане на завършващ пласт асфалтобетон.

Всички бъдещи дейности по обекти в обхвата на водния проект, изискани от възложителя Община Габрово в резултат на финални инспекции или в периода за съобщаване и отстраняване на евентуално появили се дефекти, се извършват за сметка на фирмите изпълнители.