Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за седмицата - къде ще се изпълняват строително - ремонтни работи за периода 11 - 17 март 2013 г?

11 March 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 5 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Радецка“, кв. “VI участък” – полагане на дъждовна канализация

-           ул. „Морава”, кв. „Русевци” - полагане на водопровод

-           ул. „Марин Дринов”, кв. “VI участък” – полагане на канализация и водопровод

-           Помпена станция, кв. „Стефановци”

-           Напорен резервоар, кв. „Стефановци”

В понеделник (11.03.2013 г.) от 9.00 ч. до 17.00 ч. планово ще бъде преустановено водоподаването в участъка пл. „Първи май” – мост „Игото”.

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се  с 5 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Градище“  - полага се смесена канализация

-           ул. „Иван Димов“  - полага се смесена канализация

-           ул. „Стефана Богдан Генчева“  - полага се водопровод

-           ул. „Роден Край“ -  полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Хан Крум“  - полага се водопровод

-           ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

Ще бъде въведена ВОД по ул. „Дунав“ и ул. „Македония“ от ул. „Райчо Каролев“ до ул. „Лазар Донков“.

По ул. „Иван Вазов“ ще бъдат извършени предстроителни проучвания и Временна организация на движението .

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се със 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Цанко Дюстабанов“ - полага се водопровод

-           ул. „Константин Иречек“- полага се водопровод

-           ул. „Пенчо Постомпиров“ - полага се водопровод

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод

-           ул. „Беленска“ - полага се канализация и водопровод

-           дере ВиК