Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за седмицата - къде ще се изпълняват строително - ремонтни работи за периода 18 - 24 март 2013 г

18 March 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 5 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Първи май”– полага  се дъждовна канализация

-           ул. „Морава” – полага се водопровод

-           ул. „Марин Дринов” – полага се водопровод и дъжд.канал

-           ул. "Филип Тотю" - полага се водопровод

-           кв. "Стефановци", ул. "Литница" - полага се дъждовен канал

-           помпена станция, кв. „Стефановци”  

-           напорен резервоар, кв. „Стефановци”   

 ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Градище“  - полага се смесена канализация

-           ул. „Стефана Богдан Генчева“  - полага се водопровод

-           ул. „Роден Край“ -  полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Хан Крум“  - полага се водопровод

-           ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-           ул. “Иван Вазов “ – полага се водопровод

-           ул. “Македония” – полага се водопровод

-           ул. “Дунав” – полага се водопровод

-           паркинг на СОУ "Райчо Каролев" - прeливник

През седмицата ще бъде въведена временна организация на движението и ще започнат строителни дейности по ул. “Народна воля”,  ул. “Орлово гнeздо”, ул. “Пенчо Семов” и ул. “Успех”.

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се със 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Цанко Дюстабанов“ - полага се водопровод

-           ул. „Константин Иречек“- полага се водопровод

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод

-           ул. „Беленска“ - полага се канализация и водопровод

-           ул. „Чучура“ – полага се канализация

-           дере ВиК