Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за седмицата - къде ще се изпълняват строително - ремонтни работи за периода 25 - 31 март 2013 г

25 March 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Първи май”– полага  се дъждовна канализация

-           ул. „Марин Дринов“ – полага се водопровод и дъждовна канализация

-           ул. „Найден Геров” – полага се водопровод

-           ул. „Филип Тотю” – полага се водопровод

-           ул. „Липница” – полага се канализация

-           Помпена станция, кв. „Стефановци”  

-           Напорен резервоар, кв. „Стефановци”   

 

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Градище“  - полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Народна воля“  - полага се водопровод

-           ул. „Роден Край“ -  полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Хан Крум“  - полага се водопровод

-           ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-           ул. “Иван Вазов “ – полага се водопровод

-           ул. “Македония” – полага се водопровод

-           ул. “Дунав” – полага се водопровод

-           ул. “Орловска” /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“, до помпена станция Стефановци/ – полага се водопровод

-           паркинг на СОУ "Райчо Каролев" – прeливник

 

През седмицата бъде въведена временна организация на движението и ще започнат строителни дейности и по ул. „Добри Карталов“.

 

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се със 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Цанко Дюстабанов“ - полага се водопровод

-           ул. „Стара планина“ – полага се водопровод

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод

-           ул. „Беленска“ - полага се канализация и водопровод

-           ул. „Чучура“ – полага се канализация

-           дере ВиК