Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за седмицата - къде ще се изпълняват строително - ремонтни работи за периода 01 - 07 април 2013 г.

1 April 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Първи май”– полага  се дъждовна канализация

-           ул. „Марин Дринов“ – полага се водопровод и  дъжд.канал

-           ул. „Найден Геров” – полага се водопровод

-           ул. „Филип Тотю” – полага се водопровод

-           ул. „Опълченска” – полага се водопровод и дъжд. канализация

-           ул. „Никола Палаузов“ – полага се водопровод

 -          ул. „Георги Илиев” – полага се канализация

 -          ул. „Радецка”  и ул. „Първи май”– възстановяване на бордюри и тротоарна настилка

-           ул.  „Ямбол” – полага се канализация

-           ул. „Липница” – полага се канализация

-           Помпена станция, кв. „Стефановци”  

 

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Градище“  - полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Народна воля“  - полага се водопровод

-           ул. „Роден Край“ -  полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-           ул. “Иван Вазов “ – полага се водопровод

-           ул. “Македония” – полага се водопровод

-           ул. “Дунав” – полага се водопровод

-           ул. “Орловска” /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“, до помпена станция Стефановци/ – полага се водопровод

-            паркинг на СОУ "Райчо Каролев" – прeливник

 

През седмицата ще бъде въведена временна организация на движението и ще започнат строителни дейности и по ул. „Любен Каравелов“, ул. „Извора“ и ул. „Турист“.

 

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се със 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Цанко Дюстабанов“ - полага се водопровод

-           ул. „Стара планина“ – полага се водопровод

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чучура“ – полага се водопровод и канализация