Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 15.04.2013 - 21.04.2013 г.

15 April 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се със 7 екипа по следните улици и участъци:

-            ул. „Брегалница“ – полага се водопровод

-            ул. „Еким Цанков” – полага се водопровод и канализация

-            ул. „Опълченска” – полага се водопровод и дъжд. канализация

-            ул. „Никола Палаузов“ – полага се водопровод

-            ул. „Найден Геров” – възстановяване на асфалтова настилка

-            ул.  „Свищовска” – възстановяване на асфалтова настилка

-            напорен резервоар – кв. „Стефановци“

-            помпена станция, кв. „Стефановци”  

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

-            ул. „Градище“  - полага се смесена канализация и водопровод

-            ул. „Роден край“ – полага се смесена канализация и водопровод

-            ул. „Хан Крум“ - полага се водопровод

-            ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-            ул. “Македония” – полага се водопровод

-            ул. „Лазар Донков“ - полага се водопровод

-            ул. “Орловска” /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“, до помпена станция Стефановци/ – безизкопно полагане на водопровод

-            ул. „Камъка“ – полага се водопровод

През седмицата бъде въведена временна организация на движението и ще започнат строителни дейности и по ул. „Ванче Михайлов“.

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се със 7 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Цанко Дюстабанов“ - полага се водопровод

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Екзарх Йосиф“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чучура“ – полага се канализация