Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 29.04.2013 - 03.05.2013 г.

29 April 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

-          ул. „Опълченска” – полага се водопровод

-          ул. „Никола Палаузов” – полага се водопровод

-          ул. „Брегалница” - полага се водопровод

-          ул. „Еким Цанков” – полага се водопровод и канализация

-          ул. „ Свищовска” – възстановяване на асфалтова настилка

-          ул. „Морава” – възстановяване на асфалтова настилка

-          Помпена станция, кв. „Стефановци”

-          Напорен резервоар, кв. „Стефановци”

-          Рехабилитация на водоем висока зона, кв. „Баждар”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

-           ул. „Градище“  - полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Роден край“ – полага се смесена канализация и водопровод

-           ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-           ул. „Лазар Донков“ - полага се водопровод

-           ул. „Добри Карталов“ – полага се водопровод

-           ул. „Камъка“ – полага се водопровод

-           Главен колектор II десен (зад спортна зала Орловец)

ЕТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 9 екипа по следните улици и участъци:

-           ул.“Първи май“- полага се водопровод

-           ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-           ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-           ул. „Екзарх Йосиф“ - полага се водопровод

-           ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-           ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-           ул. „Чучура“ – полага се водопровод и канализация