Начало / Новини / Актуално за СМР

  • a+
  • a-

Справка за строителните дейности през седмицата 13.05.2013 - 19.05.2013 г.

13 May 2013

ЕТАП 1

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

  -     ул. „Отец Паисий“ – полага се водопровод

-       ул. „Хаджи Димитър” – полага се водопровод

-       ул. „Николаевска” – полага се канализация

-       ул.  „Василка Бенева” – полага се канализация

-       кв. VI участък” (ул. „Еким Цанков” и ул. „Николаевска” ) – възстановяване на асфалтова настилка

-       помпена станция - кв. „Стефановци” 

-       рехабилитация на водоем висока зона кв. „Баждар”

ЕТАП 2

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 7 екипа по следните улици и участъци:

-       ул. „Градище“  - полага се смесена канализация и водопровод

-       ул. „Роден край“ – полага се смесена канализация и водопровод

-       ул. „Любен Каравелов“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Чардафон“ - полага се водопровод

-       ул. „Александър Керков“ – полага се водопровод и канализация

-       ул. „Орловска“ - /в участъка от кръстовището на ул. „Орловска“ с бул. „Христо Смирненски“ до помпена станция Стефановци и в участъка от ул."Христо Ботев" до бул."Христо Смирненски"/ – полага се водопровод

-       Главен колектор II десен (зад спортна зала Орловец)

През седмицата ще бъдат извършени предстроителни проучвания и ще започнат строителни дейности по следните улици: ул."Кръгозор", ул."Разцветна" и ул."Драва".

 EТАП 3

ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО 

Работи се с 8 екипа по следните улици и участъци:

-       ул. „Николаевска“ - полага се водопровод

-       ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод

-       ул. „Екзарх Йосиф“ - полага се водопровод

-       ул. „Тотю Иванов“ - полага се водопровод

-       ул. „Коста Евтимов“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Беленска“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Ведрина“ - полага се водопровод и канализация

-       ул. „Чучура“ – полага се водопровод и канализация